“Insight of Climate Change: A Vedic Approach”: A. P. Subedi

Insight of Climate Change a vedic way

Other way to know climate change going through Hindu literature. Do read it, and feel free give suggestions and inputs. Click the above link for PDF.

 

Advertisements

प्रकृति-प्रवाह राष्ट्रिय त्रैमासिकको दोश्रो अङ्क

Prakriti Prawaha_2nd Issue

सल्लाह सुझावको लागी सदैव स्वागत छ ।

                                                             प्रधान सम्पादक – अनन्तप्रकाश सुवेदी